Το δυναμικό του σχολείου μας

Σχολικό έτος : 2016-2017

Διευθυντής

Παναγιώτης Τσουμάνης

Υποδιευθυντής

Δημήτριος Δημητρόπουλος

Καθηγητές

• Ελληνική Γλώσσα : Βελλή Ευθαλία
• Μαθηματικά : Νίκος Ντόκολας
• Αγγλική Γλώσσα : Δήμητρα Χριστοφόρου
• Πληροφορική : Θεοδωρακάκος Μηνάς, Μητάκος Θεόδωρος
• Κοινωνική Εκπαίδευση : Βασιλική Τσάγγου
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση : Κυριακή Εταιρίδου
• Φυσικές Επιστήμες : Λαμπρίνα Νικολάου
• Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή : Μιχαήλ-Ευάγγελος Κουμαράς

• Σύμβουλος Ψυχολόγος : Παναγιώτα Παπαχαραλάμπους
• Σύμβουλος Σταδιοδρομίας : Ιωάννης Χριστακόπουλος

Σχολικό έτος : 2015-2016

Διευθυντής

Παναγιώτης Τσουμάνης

Υποδιευθυντής

Γιάννης Παπαγιάννης

Καθηγητές

• Ελληνική Γλώσσα : Μαρία Κορολή - Ελένη Καρακατσάνη
• Μαθηματικά : Νίκος Ντόκολας
• Αγγλική Γλώσσα : Γεωργία Κωνσταντάκη
• Πληροφορική : Άρης Κάνδιας
• Κοινωνική Εκπαίδευση : Μιχάλης Καλιακάτσος - Βασιλεία Γκιόκα
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση : Σταμάτης Καβασίλης
• Φυσικές Επιστήμες : Λαμπρίνα Νικολάου
• Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή : Ιωάννα Γράψα

• Σύμβουλος Ψυχολόγος : Παπαχαραλάμπους Παναγιώτα
• Σύμβουλος Σταδιοδρομίας : Ντόμης Δημήτριος

Σχολικό έτος : 2014-2015

Διευθυντής

Παναγιώτης Τσουμάνης

Υποδιευθυντής

Γιάννης Παπαγιάννης

Καθηγητές

• Ελληνική Γλώσσα : Σταυρούλα Κύρου - Κώστας Μαυρουλίδης
• Μαθηματικά : Ανθούλα Σαραφαντώνη
• Αγγλική Γλώσσα : Κατερίνα Δημητρακάκου
• Πληροφορική : Γιώργος Λεγάκης
• Κοινωνική Εκπαίδευση : Μιχάλης Καλιακάτσος
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση : Σταμάτης Καβασίλης
• Φυσικές Επιστήμες : Λαμπρίνα Νικολάου
• Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή : Ιωάννα Γράψα

• Σύμβουλος Ψυχολόγος : Πυρένη Κλημή
• Σύμβουλος Σταδιοδρομίας : Παραράς Κωνσταντίνος

Σχολικό έτος : 2013-2014

Διευθύντρια

Κατερίνα Κοκκαλιάρη - Νομικός

Καθηγητές

• Ελληνική Γλώσσα : Μαίρη Κορολή
• Μαθηματικά : Ανθούλα Σαραφαντώνη
• Αγγλική Γλώσσα : Παναγιώτης Τσουμάνης - Κατερίνα Δημητρακάκου
• Πληροφορική : Χρήστος Κυριακόπουλος
• Κοινωνική Εκπαίδευση : Ευρυδίκη Ελευσινιώτη - Στέλλα Κοντού
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση : Σταμάτης Καβασίλης
• Φυσικές Επιστήμες : Λαμπρίνα Νικολάου
• Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή : Τάκης Μανωλόπουλος

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Άννα Γαλιανίδη

Ψυχολόγος

Γιώτα Παπαχαραλάμπους