Το Σχολείο μας

Τo 1o Σχολείo Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού (ΣΔΕ) παρέχει τη δυνατότητα σε ενήλικες 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (νόμος 2525/97).

Διάρκεια φοίτησης

Η διάρκεια είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη)

Ώρες διδασκαλίας

25 την εβδομάδα.

Ωράριο

Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες
Δευτέρα έως Παρασκευή 5.00μμ-9:00μμ

Στόχοι του Σχολείου

Οι κύριοι στόχοι του Σχολείου μας είναι οι εξής:
1. Να ολοκληρώσουν οι ενήλικες την υποχρεωτική εκπαίδευση. 
2. Να συνδεθούν με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
3. Να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες. 
4. Να ενισχύσουν την προσωπικότητά τους ανακτώντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους.
5. Να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν τη θέση τους στον χώρο της δουλειάς τους.

Μετά την αποφοίτηση

Ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων των ΣΔΕ συνεχίζει στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Γενικό Λύκειο) και μερικοί έχουν προχωρήσει στο Πανεπιστήμιο. Η εμπειρία τους από τη συνέχιση των σπουδών τους στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και οι επιδόσεις τους μαρτυρούν ότι αυτό που κέρδισαν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ότι έχουν μάθει πώς να μαθαίνουν.

Πρόγραμμα Σπουδών ΣΔΕ

Το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο και ανοικτό επιτρέποντας να επαναπροσδιορίζονται συνεχώς οι στόχοι και να τροποποιείται το περιεχόμενο ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Σε τι διαφέρει το ΣΔΕ από το Γυμνάσιο

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας διαφέρουν από το Γυμνάσιο ως προς τα εξής:
1. Οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικες. 
2. Τα ενδιαφέροντα και οι εμπειρίες τους αποτελούν σημείο αναφοράς του μαθήματος. 
3. Το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι παγιωμένο και δεδομένο αλλά ανοιχτό και ευέλικτο. 
4. Πολλά μαθήματα γίνονται έξω από το σχολείο σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς (π.χ. μουσεία) ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται με περιγραφικά – ποιοτικά σχόλια για τις επιδόσεις τους αλλά και τη συνολική τους πορεία. 
5. Η έμφαση δίνεται σε μεταγνωστικές δεξιότητες (μαθαίνω πώς να μαθαίνω) και όχι στην ακαδημαϊκή γνώση. 
6. Οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι εναλλακτικές – καινοτόμες και στηρίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα των ΣΔΕ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2000 με τη λειτουργία του πρώτου ΣΔΕ στο Περιστέρι και στηρίχτηκε σε τρεις βασικές αρχές:
1. Ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους. 
2. Υποστήριξή τους σε όλους τους τομείς όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 
3. Εκπαιδευτικό προσωπικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων τα οποία αναλαμβάνουν.