Εγγραφή

Για την εγγραφή χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εγγραφής (συμπληρώνεται στο σχολείο).
2. Απολυτήριο δημοτικού ή βεβαίωση σπουδών γυμνασίου.
3. Φωτοτυπία ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (στο οποίο φαίνεται το γένος της μητέρας).
5. Δύο φωτογραφίες. 

Αιτήσεις εγγραφής γίνονται καθημερινά από 1 - 30 Σεπτεμβρίου 5:00 μ.μ - 8:00 μ.μ. στο χώρο του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210-5693520.