Αποκτάς Απολυτήριο Γυμνασίου σε 2 χρόνια.

Μαθαίνεις να γράφεις και να μιλάς σωστά τα Ελληνικά.

Μαθαίνεις Αγγλικά.

Μαθαίνεις να χειρίζεσαι Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Έχεις σύμβουλο σταδιοδρομίας για να βρεις ευκολότερα εργασία.

Σου παρέχεται ψυχολογική στήριξη σε μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες της ενήλικης ζωής.

(Στο σχολείο μπορούν να φοιτήσουν και αλλοδαποί που έχουν τελειώσει το δημοτικό σχολείο στην πατρίδα τους.)

Το δέντρο της γνώσης